Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.

ICD-10: F 52.4

Definition

Ejakulation kort (1–2 min.) efter penis införande i vagina och/eller känsla av dålig egenkontroll över utlösningen.

Orsak

Multifaktoriell, ofta psykosocial.

Behandling

Rådgivning/terapi. Sexualrådgivare/terapeupt.

Mannen kan öva upp kontrollen över ejakulationsreflexen. Bäst resultat nås om paret får noggranna instruktioner av sexualrådgivare eller sexualterapeut. Det finns olika tekniker, ”start-stopp” – respektive ”squeeze”-tekniken. Vid den förra metoden instrueras paret att gå fram i olika steg vilka syftar till att mannen skall kunna bli sexuellt upphetsad utan att ejakulera. Squeeze – tekniken innebär att partnern upphör att stimulera när utlösningen är nära och klämmer åt ventralt just under glans. Kondom kan minska sensibiliteten.

SSRI preparat kan provas, men saknar indikationen i FASS.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

SSRIpreparat vg se depressionsavsnitt.

Dapoxitin är ett preparat som är registrerat men ingår inte i högkostnadsskydd och finns inte i FASS.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer