Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Dysfoni. Heshet.

ICD-10: R49

Definition

Förändring och störning av personliga röstklangen. Ökat eller minskat luftläckage mellan stämbanden.

Orsaker

Endokrina: Hypotyreos.

Funktionella: Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.

Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (p.g.a. rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotrakeobronkit.

Inhalationssteroid: Heshet kan vara en biverkan av inhalationssteroider. Färre dostillfällen, helst 1 gång/dygn minskar risken.

Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrande slemhinna, kontaktgranulom, tumörer, Reinckeödem (rökare), intrathorakal struma, cystor, myxödem.

Neurologiska: Recurrenspares (postoperativt, borrelia, idiopatisk, malignitet, trauma, kardiovaskulär orsak).

Reumatisk sjukdom.

Symtom

Heshet, röststörning. Smärta/tryck över larynx.

Status

Laryngit skådas med röda, lätt sladdriga stämband med eller utan beläggningar. Ofta förtjockade och med slutningsdefekt. Vid pares rör sig ena stämbandet sämre eller kan vara helt stillastående.

Utredning

Hur används rösten? Rökning? Inhalationssteroider? Refluxsymtom? Tecken på hypotyreos? ÖNH-status; tecken på infektion?

Kombination med feber, stridor, sväljsvårigheter – till ÖNH för bedömning

Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen remiss till ÖNH för stämbandsinspektion och utredning för ev larnxcancer enligt cancercentrum. se

Behandling

Akut laryngit – röstvila! Ingen antibiotika. Inte viska. Inte harkla. Svälj saliven. Undvik torrsväljning. Svälj torr föda med liten mängd vatten. Rökförbud.  Akut laryngit hos sångare till ÖNH för ev kortisonbenhandling.

Akut laryngit motiverar inte antibiotikabehandling.

Plötslig heshet hos vuxen utan ÖLI-symtom kräver snar utredning. Stämbandsknottror ev. remiss till logoped. Omeprazol vid reflux. Heshet p.g.a. åldrande slemhinna i stämbanden hanteras genom vätskeintag samt uppvärmning före röstansträngning.

Vid återkommande episoder av heshet eller långdragna besvär med fonasteni (pratkrävande yrken, oskolade sångare) är remiss till öronläkare/foniater/logoped angeläget.

Egenvård: Röstvila enligt ovan. Varm dryck kan lindra besvären. Undvik rökiga miljöer. Om rethosta kan Noskapintabletter användas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_87

Läkemedelsboken. Laryngit. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/luftvagsinfektioner_hos_barn_och_vuxna.html#m2_38

Cancercentrum. Standardiserat vårdprogram vid huvud- halscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/vardprogram/gallande-vardprogram/sammanfattning/

Aktuella Mediciner

Avsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Hosthämmande 

T Nipaxon*.

Steroider 

Betametason: T Betapred.

 

* = Receptfri.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev