Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Dysfagi.

ICD-10: R13

Definition

Sväljningsbesvär.

Orsaker

Globus, reflux, esofagit, akalasi, esofagusspasm, struma, divertiklar, stomatit, tonsillit, motorikrubbning (svalgpares? cerebral insult? myastenia gravis?), striktur, tumör, främmande kropp, aortaaneurysm, mediastinal sjukdom.

Symtom

Svårt att svälja, smärtor vid svalgrörelse. Vid organisk stenosering upplevelse av att maten stoppar upp i jugulumhöjd eller bakom sternum. Globus ger aldrig reell dysfagi utan känns som klumpkänsla, tryck över bröstet, ”får inte luft”.

Dysfagi är det dominerande symtomet vid esofagus- och cardiacancer, som i övrigt kan ha ospecifika symtom som buksmärta, anemi, kräkningar, tidig mättnadskänsla och oklar viktnedgång.

 

Utredning

Anamnes, halspalpation, inspektion av munhålan, larynxspegling.

Patienter med dysfagi ska alltid utredas med EGD (Esofagus, gastri, duodeno) –endoskopi med vävnadsprover. Vid endoskopisk misstanke om cancer vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancentrum.se

Totalstopp av matbit kan vara första tecknet på malign stenosering: EGD skopi görs efter det att matbiten avlägsnats.

För övriga frågeställningar överväg remiss till ÖNH/gastroenterolog/annan organspecialist för fortsatt utredning.

Utredning av sväljförmågan görs av logoped.

Behandling

Kausal. Vid reflux/esofagit ges protonpumpshämmare. Vid esofagusspasm kan antikolinergika prövas. Dysfagi handläggs av logoped. Globus , se avsnittet Globus.

Behandling av esofaguscancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Fördjupning

Cancercentrum. https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/vardprogram/nationellt-vardprogram-matstrups-magsackscancer-2017-10-03-2.0.pdf

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/mage-tarm/sjukdomar_i_matstrupe_magsack_och_tolvfingertarm.html#b1_4

 

Aktuella Mediciner

Antikolinergika 

Hyoscyamin: Depottabl Egazil.

Protonpumpshämmare,mfl vg se avsnittet  Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev