Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Bröstsmärta

ICD-10: R07

OBS! Alla oklara fall av akut bröstsmärta remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Nedanstående tillstånd är exempel över vanliga orsaker till akut bröstsmärta.

* Markerar att det finns mer text under denna rubrik i denna bok.

Angina pectoris*:

Akut snabbt övergående bröstsmärta i samband med ansträngning.

Aortadissektion*:

Bröst- buksmärta som också vandrar ut mot ryggen.

Bältros. Herpes zoster:

Kan vara intensiv ytlig smärta även före det att blåsorna uppträder.

Diskbråck:

P.g.a. rizopatismärtor

Esofagit/Esofagal reflux:

Kan vara kliniskt svårt att skilja från hjärtinfarkt och svarar ibland på nitroglycerin vilket kan vara vilseledande i diagnostiken.

Hjärtinfarkt* /Hjärtsvikt:

Allt från inga besvär till intensiv smärta och svikt.

Kotkompression:

Efter trauma eller p.g.a. malignitet. Spontant vid osteoporos.

Lungemboli*:

Hållkänsla i bröstet, ev. andningspåverkan.

Myalgi:

Ömhet i bröstkorgsmuskulaturen ofta i samband med virusinfektion.

Perimyokardit*:

Smärta som ofta förvärras i liggande och vid andning.

Pleurit*:

Andningskorrelerad smärta.

Takotsubo:

Brustet hjärta, Stressinducerad kardiomyopati

Tietzes syndrom*:

Lokaliserad ömhet på broskdelen av revben. Ofta vid stress och ”hög” andning.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Bröstsmärta på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer