Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

Orsaker

Infektioner: Virus. Bakterier (pneumokocker och haemophilus influenzae är vanligast, men också moraxella catarrhalis, streptokocker, anaerober, gramnegativa bakterier). Hyperreaktiv slemhinna, slemhinneirriterande agens, allergener, läkemedelsutlöst. Ofta utlöst av förkylning men också från infektioner tandrötter överkäken, främmande kropp eller mailignitet (äldre och ensidigt).

Cirka 15 % av alla sinuiter har bakteriellt agens. Antibiotika överförskrivs.

Symtom/ Status

De symtom som förr beskrevs vid sinuiter (perkussionsömhet, tyngdkänsla i ansikte och smärta vid framåtböjning) har visat sig inte ha någon klinisk signifikans för att bedöma en bakteriell sinuit. Högre träffsäkerhet vid vargata, kakosomi (upplevelse av dålig lukt – alt nedsatt luktsinne), ensidig snuva/värk, duration över 10 dagar.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7-8 års ålder.

Maxillarsinuit: den vanligaste formen av sinuit.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Hos små barn rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Sjukhusfall för i.v. antibiotikabehandling. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Frontalsinuit: ömhet över frontalsinus. Behandling som maxillarsinuit. Om svår smärta eller svullnad in mot ögonvrån remiss till öronläkare för dränage.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Bihålecancer (långdragna besvär). Barn: Tumor (ovanligt och långsamt förlopp jämfört med ÖLI). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp.

Tänk på virus, allergi, överdosering av nässpray, samt att vanlig ÖLI går med tryck över bihålor.

Först efter tiondedagen finns normalt sett anledning att överväga bakteriell genes.

Utredning

Klinisk bild inkl. främre rinoskopi, helst efter avsvällning. SR/CRP är osäkra, har inget värde vid sinuitdiagnostik. Ev. ultraljud eller röntgen (DT) av bihålor. Säkraste diagnos vid punktion.

Behandling

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad snuva och lätt/måttlig värk över kindhålor: sträva efter att återställa ventilationen till bihålan (avsvällande nässpray i lätta fall eller nasal steroid).

ÖLI-symtom > 10 dagar, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva eller påtaglig försämring efter 7-10 dagars ÖLI-symtom överväg antibiotika och nasal steroid.
Vuxna med akut bakteriell sinuit: PcV 1,6 g x 3 i 10 dagar, (haemophilus influenzae och streptoc. pneumonie vanligaste agens). Vid recidiv eller otillräcklig effekt efter 4-5 dagar antibiotikabyte till doxycyklin andra alternativ kan vara amoxicillin, amoxicillin + klavulansyra eller cefalosporin. Slemhinneavsvällande (försiktighet med avsvällande nässpray – kan orsaka rhinitis medicamentosa).

Det är också visat att även nasal steroid utan samtidig antibiotikabehandling tycks ha lika god effekt som antibiotikabehandling.

Akut bakteriell sinuit utan dränage/ effekt av behandling: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Okomplicerad rinosinuit hos barn behandlas inte regelmässigt med antibiotika om behandling välj PcV primärt ihop med slemhinneavsvällande – nasal steroid fr. 6 års ålder. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin med eller utan klavulansyra, vid pc-allergi ges trim-sulfa.

OBS!

–   frontalsinuit som inte svarar på vanlig behandling eller ger symtom från ögon eller ögonhåla alltid remitteras akut till öronspecialist

–   misstanke på ethmoidit alltid remitteras akut till öronspecialist.

akut sphenoidit är ovanligt men kan vara ett akut tillstånd. Svår värk på hjässan och ner i nacken. Kan gå i stort afebril och lätt ökning av CRP.

–   maxillarsiniut som inte ger med sig remitteras för spolning som ofta behöver upprepas.

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: Mixt/Supp/T AlvedonMixt /Supp/T Panodil.

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin+ klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim/Eusaprim.

Slemhinneavsvällande

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Steroider

Mometason: Nässpray Nasonex.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer