Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

ICD-10: G51

Definition

Perifer pares av facialisnerven, oftast ensidig. Bells pares = perifer facialispares av okänd orsak.

Orsaker

Idiopatisk form vanligast (= Bells pares). Ofta föregånget av virusinfektion. Borreliainfektion med neuroborrelios (= Lymes sjukdom, se detta avsnitt) hos ca. 10 % av vuxna och ca. 50 % av barnen med perifer facialispares. Andra orsaker till perifer fascialispares är herpes simplexvirus, herpes zostervirus -zoster oticus (Ramsay-Hunts syndrom), otit, autoimmun reaktion, trauma, kolesteatom, ponsvinkeltumör, parotistumör, postoperativt, sarkoidos, Guillain-Barré, skallbasfraktur. Ökad risk vid reumatisk sjukdom, hypertoni, diabetes eller under graviditet (fr.a. sista trimestern).

Symtom

Plötsligt insättande nedsatt/upphävd mimik i hela ansiktshalvan. Inte ovanligt med ÖLI – öronvärk retroaurikulärt och lockkänsla i samband med symtomdebut. Beroende på nivå av lesionen kan också bullerkänslighet, minskat tårflöde, salivation och smaknedsättning förekomma. Första dagarna kan lätt nedsatt känsel i trigeminusinnerverat område på samma sida uppträda. Symtombilden utvecklas som regel inom 2 dygn, långsamt progredierande tänk på tumör.

Status

Oförmåga att rynka pannan, defekt ögonslutning, hängande mungipa, utslätad nasolabialfåra. Paresen kan vara partiell eller total. Gradera graden av pares för att kunna jämföra vid återbesök (ta hjälp av Sunnybrook; http://sunnybrook.ca/uploads/FacialGradingSystem.pdf eller House-Backmanskalorna). Ev. herpesblåsor.

Differentialdiagnos

Centralt utlöst facialispares (kan rynka pannan på båda sidor dubbelinnervation). Kan vara orsakat av stroke (akut insatt = inläggningsfall), tumör, debutsymtom vid MS, trauma m.m.). Utredningsfall.

Utredning

Neurologstatus. Om pat kan rynka pannan måste central genes uteslutas (= remissfall). Anamnes på fästingbett eller erytem? Lumbalpunktion rekommenderas för att utesluta eller konfirmera diagnosen neuroborrelios. Serologi kan vara negativt vid insjuknandet och om positiv vet man inte om det är p.g.a. aktuell infektion eller tidigare borreliasmitta. Misstänk alltid borrelia vid dubbelsidig pares (differentialdiagnos neurosarkoidos), vid radikulit och hos barn. Klinik/misstanke på Herpes? Ev. prover om tveksam klinik (PCR; polymeraskedjereaktion-provtagning från saliv).

Organisk genes misstänks vid långsamt utvecklande symtom, bilateral pares liksom vid allmänsymtom (trötthet, feber m.m.).

Om atypisk bild eller andra neurologiska bortfall akut remiss till öron- eller neurologklinik för vidareutredning med MR.

Behandling

Om slutningsdefekt av ögat skydda detta med hjälp av ögonkammare (urglasförband köps på apoteket). Ett alternativ kan vara att tejpa igen ögat. Vb tårsubstitut (Viscotears/Oftagel) dagtid, ofärgad ögonsalva (Oculentum Simplex) ges till natten. Vid misstanke på keratit – ta kontakt med ögonläkare.

Vid neuroborrelios ges till vuxna och barn från 12 års ålder doxycyklin 100 mg 1×2 i 14 dagar

Barn > 8 år doxycyklin 4mg/kg x 1 i 10 dagar. Barn under 8 år och gravida (sista två trimestrarna) ges ceftriaxon iv.

Vid Herpes Zoster ges behandling med aciklovir eller valaciklovir inom 72 timmar, ingen nytta om inte påvisad virusinfektion.

Vid Bells pares har oral steroid visat sig förbättra utläkningen (prednisolon 60 mg i 5 dagar – sedan nedtrappning med 10 mg/dygn; totalt 10 dagars behandling). Insätts inom 10 dagar, gärna tidigare insättning eftersom paresen kan försämras första dagarna.

Återbesök efter 1 resp. 4 resp. 10 veckor (ca. 70–80 % återställda inom 2 månader).

Sämre prognos vid insjuknande över 60 års ålder, vid total pares, smärta eller vid brist på förbättring inom tre veckor. Mimisk träning och ev. logopedkontakt om inte förbättring efter 4 veckor.

Om inte någon regress efter 8 veckor remiss ÖNH. Vid kvarstående symtom kan plastikkirurgi i sällsynta fall bli aktuellt.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Kloramfenikol: Ögondr./Ögonsalva Kloramfenikol.

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Tårsubstitut

Ögongel Viscotears*. Ögongel Oftagel*. Ögonsalva Oculentum simplex APL*.
* = Receptfri.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev