Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Balanit. Förhudsinfektion.

ICD-10: N48.1

Definition

Infektion under förhuden.

Orsak: Irritation,bakterier eller svamp, ofta Candida Albicansinfektion. Diabetiker och psoriatiker överrepresenterade.

Symtom

Rodnad slemhinna med beläggning. Klåda, svullnad, ev dysuri och smärta. Ev flytning. Ofta phimosis.

 

Utredning

  • Anamnes. Andra symtom, feber, Föreligger infektion hos partner?
  • Undersökning av penis och ev lokala lymfkörtlar.
  • Ev P-glukos
  • Misstanke om UVI: U-odling.
  • Misstanke om STD (sexually transmitted disease): odling och prov för klamydia
  • Misstanke på hudsjukdom: hudkonsultation
  • Ulcerationer eller utväxt ska alltid föranleda utvidgad undersökning hos hud/urolog.

Differentialdiagnoser

STD, urinvägsinfektion

Hudsjukdom som psoriasis, lichen sclerosis atroficans, balanitis xerotica obliterans, balanitis cicinata/Reiters sjd

 

Behandling

Spola med ljummet kranvatten eller fysiologisk koksaltlösning mellan glans och förhud flera gånger dagligen till dess rodnad och svullnad avtagit. Spruta utan kanyl kan användas. Använd mild eller ingen tvål.

Om utebliven effekt av egenvård behandla med kräm mot svamp med tillsats av hydrokortison några dagar till dess klådan avtagit, därefter kräm utan kortison.

Hos barn kan ljummet sittbad vara att föredra. Man kan också prova med att hålla igen den yttersta delen av förhuden några sekunder i samband med miktion.

Ev. phimosis i efterförloppet åtgärdas kirurgiskt.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Mikonazol: Kr Daktar.

Mikonazol+ hydrokortison: Kr Cortimyk. Kr Daktacort.

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer