Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Armvenstrombos.

ICD-10: I80

Se även avsnitten Djup ventrombos och Lungemboli i detta kapitel.

Orsak

Enformigt armarbete (vanlig orsak hos unga och i övrigt friska ex.v. efter styrketräning, pianospel, kastsporter), fraktur nyckelben, axelskada, subkutan venport, malignitet eller okänd orsak.

Trombosen sitter oftast i trånga passagen av vena subclavia mellan nyckelbenet och första revbenet.

Symtom-status: Ensidig arm-handsvullnad med en ökad kärlteckning upp mot axel och bröstkorg på samma sida. Missfärgad arm distalt samt en tyngdkänsla och värk.

Differentialdiagnos

Erysipelas. Muskelinflammation. Lymfödem.

Utredning

Om D-Dimer visar lågt värde är det inte troligt med trombos. Ultraljud alt flebografi eller DT. Om samtidig neurologisk påverkan utred vidare ang. TOS.

Behandling

Lågmolekylärt heparin (LMH) som Fragmin, Innohep eller Klexane insätts enligt FASS. Warfarin insätts samtidigt, det lågmolekylära heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0. Alternativ är NOAK, apixaban och rivaroxaban kan ges utan föregående LMH, Dabigatran ges efter minst fem dagars behandling med LMH. Warfarin-/NOAK behandling rekommenderas i 3–6 månader. Vg se DVT.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/Ven-s-tromboembolism.html

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare. 2014. www.sbu.se/229

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt heparin LMH: Inj. Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Apixaban: T Eliquis.

Dabigatran: T Pradaxa (Antidot inf Praxbind).

Edoxaban: T Lixiana.

Rivaroxaban: T Xarelto.

Warfarin: T Waran. T Warfarin Orion.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer