Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

APC-resistens.

Definition

Aktiverad protein C-resistens. Ärftlig defekt som gör att blodets koagulationsförmåga ökar. Finns i heterozygot form: Individen har anlag för APC-resistens (APC-r) från ena föräldern och ”friskt” anlag från den andra (5–15 % av befolkningen). Barnen har 50 % risk att få APC-r i heterozygot form. Homozygot form: Individen har anlag för APC-r från båda föräldrar. Barnen får APC-r av heterozygot typ.

Orsak

Mutation i faktor V-genen.

Symtom

Ökad koagulationsförmåga i blodet.

De flesta med APC-r får aldrig blodpropp. Inte högre risk för arteriell blodpropp (stroke, hjärtinfarkt etc.). Likväl finns där en höjd risk för venös blodpropp; ffa i ben men även pulmonell. Risk ffa vid graviditet, vid östrogenanvändning (ex.v. P-piller), vid operation med långvarig sängvistelse, vid inaktivitet som vid långa flyg- och bilresor eller gipsning av ben.

Utredning

Blodprov till genetiskt lab. av behandlande läkare eller primärvården. Syskon samt föräldrar och barn till patienter med APC-Resistens bör testas. Barn inte förrän i 11–12 års ålder om ingen större operation dessförinnan.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling.

Preventivmedel diskuteras med gynekolog. Kvinnor med heterozygot form (”enkelt genetiskt anlag”) kan använda p-piller med östrogen om de inte haft blodpropp, saknar nära släkting som haft blodpropp, inte är överviktiga och inte har annan sjukdom som kan ge ökad proppbenägenhet.

Kvinnor med homozygot form (”dubbelt genetiskt anlag”) skall inte behandlas med östrogen – vare sig via p-piller eller under klimakteriet.

Vid graviditet bör kontroll ske vid specialistmödravård. Vid komplikationer liksom vid kejsarsnitt ges antikoagulantiabehandling.

Vid operationer informeras läkaren så att antikoagulantia kan ges.

Vid gipsat ben informeras läkaren så att antikoagulantia kan ges.

Vid långa flyg- och bilresor skall fötter och ben vara i rörelse så ofta det går. Använd knälånga stödstrumpor (finns på apotek). Rikligt vattenintag. Om man haft venös blodpropp och slutat med Warfarin rekommenderas inj. Innohep, Fragmin eller Klexane; individen injicerar själv. Pågående Warfarinbehandling gör att injektion ej behövs.

Förebyggande åtgärder är att inte röka, undvika övervikt, motionera regelbundet, vara noga med medicinering och uppföljning betr hypertoni-, diabetes- och lipidbehandling.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/Ven-s-tromboembolism.html

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer