Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Antibiotikaprofylax inför tandvård.

Orsak

Flera patientgrupper med ökad infektionskänslighet ges antibiotikaprofylax innan blödande tandingrepp. Ex.v. pat. som står på immunosupprimerande behandling. Störst risk vid gingivit/parodontit (tandköttsinflammation/inflammation med förlust av tandens stödjevävnad), och när behandlingen kommer att vara benskadande. Andra faktorer att väga in är nyligen (inom tre månader) insatt ledprotes eller riskpatient. (övervikt BMI > 35, rökning, immunbrist, anemi, hög ålder, dålig munhälsa, försämrat allmäntillstånd, ingreppet kommer att ta lång tid). Ingrepp i bestrålat område, cancerpatienter med iv bifosfonatbehandling.

Behandling

I första hand en god munhygien ffa inför tandvård. Förlägga odontologisk ingrepp innan immunsupprimerande behandling påbörjas.

Rutinmässig användning av antibiotika i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte. Endast till patienter som löper risk att få komplicerad lokal infektion eller utsådd av bakterier i blodet med risk för tex endokardit.

Vid antibiotika- Amoxicillin i första hand. Till vuxna 2 g 1 tim före ingrepp. Barn: engångsdos 50 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Klindamycin till pc-allergiker. Till vuxna engångsdos 600 mg 1 tim. före ingrepp. Barn: engångsdos 15 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården 2012 https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev_130422_antibiotikaprofylax_i_tandvarden.pdf

Läkemedelsverket. Förtydligande till Indikationer för läkemedelsprofylax i tandvården. 2016. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Antibiotikaprofylax-for-att-forebygga-endokardit-i-samband-med-odontologiska-ingrepp/

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral susp. Dalacin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev