Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akut nociceptiv smärta.

ICD-10: R52 (akut smärta UNS).

Orsak

Vävnadsdestruktion. I varierande grad ingår inflammatoriska, emotionella och stressfysiologiska komponenter.

Symtom

Initialt distinkt lokaliserad. Övergår ofta i mer diffus värk. Inflammatorisk komponent ger pulserande smärta. Emotionell komponent ger rädsla, ökad värk. Stressfysiologiska reaktioner ger hjärtklappning, svettning, blodtrycksändring, ev svimning m.m.

Utredning

Om orsaken till den akuta smärtan är uppenbar behandling enligt nedan. Större anledning att tänka på de med nyligen insatt svår smärta och de som återkommer med denna.

Anamnes för att försöka identifiera smärtan och fundera kring ev varningstecken:

Varifrån kommer smärtan, vilket organ/struktur?

Smärtans karaktär?

Molande värk – infektion/inflammation?

Ilande, brännande, stickande-nerv?

Intensivt dunkande-infektion/inflammation?

Intensiv och dygnet om – malignt?

När började smärtan och hur? Smygande eller urakut?

Vad provocerar resp lindrar smärtan?

Dygns och eller lägesberoende?

Har jag förstått hur patienten känner det?

Verkar smärtan rimlig i förhållande till min preliminära diagnos?

Verkar patienten sjukare och mer påverkad än vad som är vanligt i förhållande till min preliminära diagnos?

Uttrycker patient eller anhöriga tvivel till min bedömning? Kanske sökt flera gånger nyligen för sin smärta?

Varningstecken:

– om jag inte förstår varför det gör ont.

– smärtan är ovanligt stark.

– patient och anhöriga uttrycker en klar oro.

– patienten är mer påverkad än vad som verkar rimligt i förhållande till min diagnos.

Enkla underökningar initialt, t.ex. Hb, CRP, temp, POX och VAS.

Behandling

Behandla kraftfullt alla symtom. Analgetika i fulldos under en period. Inte ”vid behov”. Behandlingsperioden är kort varför man kan använda kraftfulla och fullt ut verkande farmaka. Ev. också under kort tid sömntabl vb.

Förhållningssättet är att läkaren är aktiv och patienten mer passiv ”vårdmottagare”.

* Lätt/moderat smärta: I första hand paracetamol. Vid inflammatorisk komponent NSAID, ev som tillägg. Naproxen
förefaller vara mindre behäftad med hjärtkärlbiverkningar än flera andra NSAID. Alternativ vid icke-inflammatorisk stark smärta är tillägg av opioid. Användes i begränsad tid; någon/några veckor.

* måttlig smärta: Man kan överväga tillägg av ”svaga” opoider: kodein, tramadol och buprenorfinplåster. Användningen av kodein och tramadol är kontroversiell. Behandling med kodein kan vara problematiskt då effekten är oförutsägbar p.g.a. skillnader i metabolisering hos upp till 8 % av populationen. Hos snabba metaboliserare ger normal dos snabbt biverkningar. Andra patienter får inte effekt av kodein. Tramadol har hög risk för biverkningar som illamående och yrsel, i synnerhet hos äldre.

*Svår smärta: Kortare behandlingstid (nån eller några veckor): Stark opioid som morfin eller oxicodon. Kan kombineras med paracetamol och/eller NSAID. Glöm inte antiemetika och laxantia. Alla opioider är beroendeframkallande och oxikodon, ketobemidon och fentanyl har utmärkt sig genom att de kan ge snabb beroendeutveckling i många fall.

 

För dig som patient
Läs mer om Akut nociceptiv smärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer