Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.

ICD-10: C91.0

Definition

Malign progressiv blodsjukdom med oftast stort antal omogna vita blodkroppar som är lymfoblaster (B- eller T-celler).  Extrameddulärt engagemang ses med lokalisation till lymfkörtlar, lever, mjälte, centrala nervsystemet, hud och testiklar. _Sjukdomen drabbar ffa barn i 3–7 års ålder. Cirka 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL, medianåldern vid diagnos. Femårsöverlevnaden är cirka 70 procent upp till 45 år, 40 procent mellan 45 och 60 år samt 20 procent över 60 år, men stor variation beroende på riskfaktorer. Delas upp I B-ALL, T-ALL och Burkitts lymfom.

 

Orsak

Okänd. Förvärvade genetiska förändringar på kromosomnivå (t.ex. translokationer) har betydelse.

 

Symtom

Enligt www.cancercentrum.se. Följande symtom skall föranleda misstanke om akut leukemi, om ingen annan rimlig förklaring till dem finns:

– nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla. Nattsvettningar, låggradig feber, värk och ömhet i skelettet.

– blåmärken eller blödningstendens  ffa i slemhinnor tex tandköttsblödning.

– infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

 

Status

Blekhet, förstorade lymfkörtlar, feber, förstorad mjälte, blåmärken, fokala infektionstecken. Extramedullära tumörer förekommer (hud).

 

Differentialdiagnos

Aplastisk anemi, Mononukleos, Annan hematologisk sjukdom.

 

Utredning

Blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar. Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover. Kreatinin, CRP.

Välgrundad misstanke på leukemi föreligger vid ett eller flera av följande:

– omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter)

– anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring

– avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

 

Vidare diagnostik på hematologklinik med benmärgsprov för morfologisk och immunfenotypning samt därefter genetiska analyser. Lumbalpunktion för liquoranalys.

Alla patienter med ALL utreds enligt Standardiserade vårdförlopp.

 

Behandling

Vid välgrundad misstanke remiss till hematologklinik. Om alarmerande symtom eller provsvar bör telefonkontakt tas med mottagande enhet och patienten skickas in till sjukhus akut.

Sex dagar är maximal önskad ledtid från välgrundad misstanke till start av ALL-behandling enligt standardiserat vårdförlopp för ALL.

Patienter med ALL behandlas med läkemedel/cytostatika och ev stamcellstansplantation i enighet med Nationellt Vårdprogram för ALL.

 

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se  https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-lymfatiskt-leukemi-all/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Nationellt vårdprogram på www.sfhem.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer