Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R 10

Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40% av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor.

Addisons sjukdom:

Kortisonbrist, Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet. Hypotoni, ev. hyperpigmentering. Ev. samband med truma eller infektion Tänk fr.a. på patienter som står på kortisonterapi som avbrutits hastigt och/eller samtidig gastroenterit eller annan infektion. Blotta misstanken innebär Solu-cortef och akutremiss till sjukhus.

Aortadissektion:

Torakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Svår smärta, pulserande resistens i buken och blodtrycksfall är den klassiska triaden. Ultraljud buk. Blotta misstanken på ett dissikerande aortaaneurysm innebär akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp.

Appendicit:

Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt.

Bukfall hos äldre:

Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation. Överfylld blåsa vanlig orsak. Tänk på appendicit, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Bältros, Herpes Zoster:

Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi ett par dagar före debut av blåsor.

Diarré:

Frekventa lösa avföringar ev. med knipsmärtor.

Divertikulit:

Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, obstipation, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Om allmänpåverkan remiss kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer.

Dysmenorré:

Glöm ej menarche.

Dyspepsi:

Obehag-smärta i övre delen av buken.

Endometrit:

Livmoderinflammation – ofta tillsammans med salpingit. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande.

Epididymit:

Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, eller kinolon kombinerat med NSAID). Sängläge, suspensoar. Tänk också på risken att det är en testistorsion.

Extrauterin graviditet:

Smärtor nedtill i buken, amenorre, ev. vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Akutremiss gynekolog. Sätt nål.

Förstoppning:

En vanlig orsak till buksmärta, hos barn och äldre.

Gallvägssjukdom:

Smärtor under höger arkus utstrålande mot ryggen.

Gastroenterit:

Feber, kräkningar, diarré .

Graviditets- och förlossningsvärkar:

Remiss KK.

Hepatit:

Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus.

Hjärtinfarkt:

Vanlig orsak till buksmärtor hos äldre.

IBS (Irritable Bowel Syndrome):

Buksmärtor som ofta lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet med ”ballongbuk”, knipsmärtor.

Ileus:

Intervallsmärtor. Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus, invagination hos barn.

Inflammatorisk tarmsjukdom:

Ofta diarréer och allmänpåverkan. Mb Crohn, mikroskopisk kolit, ulcerös kolit.

Inkarcererat bråck:

Smärta i bråck och i nedre delen av buken.

Kolecystit/Kolangit:

Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration med kontinuerlig smärta,ofta ut mot ryggen feber ev. febertoppar. Remiss till kirurgen akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit.

Kräkningar:

Kan ha många orsaker, bl.a. gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa.

Körtelbuk:

Ofta hos barn i samband med ÖLI och cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos fr.a. appendicit.

Magsår:

Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet, ev. melena.

Meningit:

Kräkningar, feber, nackstelhet. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli, Tarmischemi:

Äldre pat med akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Finns känd hjärt-kärlsjukdom? Mycket svårt att smärtstilla tarmischemi. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz:

Ovulationssmärta.

Njursten:

Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet.

Ovarialcysta:

Infektiös, rupturerad eller torkverad.

Pankreatit:

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense.

Perihepatit:

Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gonorré eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit. Antibiotikabehandling.

Peritonit:

Brädhård buk. Alltid urakut kirurgkonsult, nål och syrgas.

Pleurit:

Ofta buksmärtor. Auskultera, ev. röntgen.

Pneumoni:

Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Speciellt hos små barn.

Prostatit:

Miktionsbesvär, värk i ljumskar och rygg.

Pyelonefrit (övre urinvägsinfektion):

UVI- symtomatologi, feber, flanksmärta.

Salpingit:

Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytningar, ruckömhet och palpömhet över uterus och adnexa.

Stenosmage:

Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Testistorsion:

Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Drabbar fr.a. yngre. Akut remiss för operation inom timmar.

Urinstämma:

Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel och ömmande.

Urinvägsinfektion:

Ibland svår värk nedtill i buken.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer