Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.

ICD-10: S86,0

Orsak

Akut överbelastning av hälsenan. Majoriteten sker under idrott, typfallet är otränade medelålders män under tennis- eller badmintonspel. Immunosuppression/cortisonbehandling försvagar senan och ökar risken för ruptur. Kinolonbehandling har också visat sig utgöra en riskfaktor.

Symtom

Totalrupturen beskrivs som en smärtsam, tydlig knäpp eller knall i samband med bristningen av hälsenan. Vid totalruptur omöjligt att gå normalt på foten. Akut/oväntad hälseneruptur är oftast total. Partiell ruptur uppvisar smärta vid belastning och stelhet och uppstår i regel efter en tids hälsenebesvär.

Status

Distinkt ömhet över skadan (i regel 2-6 cm ovanför senfästet i hälbenet, i en del fall ett hak/en grop som kan palperas). Kan ej gå på tå på engagerade sidan. Thomsons test positiv (patienten ligger i bukläge, vid kompression av vadmuskulaturen sida till sida sker -vid total ruptur – ingen medrörelse av foten). Jämför med friska sidan!

Differentialdiagnos: Fotledsdistorsion, bristning i vadmuskulaturen, akillestendinit.

Utredning

Klinisk diagnos i akuta skedet där man kontrollerar såväl passiv som aktiv rörelse i fotleden och jämför med andra sidan. Om osäkerhet och längre anamnes ultraljud eller MRT, ffa med frågeställning partiell ruptur/ bursit.

Behandling

Ortopedremiss för bedömning kirurgisk behandling eller ej. Kirurgisk: operation med suturering av senan inom 3-5 dagar, i efterförloppet gips och/ eller ortos. Icke kirurgisk: gips (spetsfot 4 veckor, neutralläge 4 veckor) eller ortosfixation. Läkningsförlopp cirka 6 månader, d v s långvarig sjukgymnastisk efterbehandling.

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer