Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Definition/Inledning.

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Akut nociceptiv smärta:

* Paracetamol som grundbehandling.

* NSAID som alternativ eller komplement.

* Morfinpreparat primärt vid mkt stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

* Smärtanalys nociceptiv-/neuralgisk-/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

* Ge förklaring till smärtan. Gör pat delaktig/ta tillvara pat’s resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

* Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

* NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

* Morfinpreparat i lågdos vid ex.v. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Ev. psykologkontakt ang smärthantering.

Neuralgisk komponent i långvarig smärta:

* Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

* Antiepileptika ex.v. gabapentin, pregabalin.

* Antidepressiva SNRI som duloxetin.

* Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

* Multidisciplinär handläggning vid ffa kronisk/långvariga smärttillstånd.

 

Definition/Inledning: 

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevandet av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Nociceptiv smärta: När kroppens känselorgan aktiverats, oftast vid vävnadsskada.

* Akut nociceptiv smärta: ex. slag på tummen, post operativt, brännskada.

* Långvarig nociceptiv smärta: smärta >.3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, -cancer.

Idiopatisk smärta: Som långvarig nociceptiv smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan, trolig sensitisering. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Neurogen smärta: Påverkan av nervtrådar med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, trigeminusneuralgi.

Nociplastisk smärta: Vid ex.v. Fibromyalgi och IBS. Behandling som vid central neuropatisk smärta, förutom att opioider bör undvikas.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

Känd malignitet.

Ökande neurologiska bortfall.

Debut> 50 års ålder.

Infektionstecken.

Viktförlust.

Våldsamt trauma.

Benskör patient.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera innan terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Taggar: ,
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer