Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Praktisk Medicin

Vården av idag håller ett mycket högt tempo med ett krav på sig att kunna hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Det publiceras 15 miljoner medicinska artiklar per år i mer än 5000 medicinska tidskrifter.

Som läkare är det en stor utmaning att hinna med att hitta och tillgodogöra sig all ny information. För att framgångsrikt lyckas i sin gärning som läkare tarvas en välavvägd kombination av klinisk erfarenhet, vetenskapligt underlag, adekvata resurser och att ta hänsyn till patientens behov och önskemål. Därutöver behövs också en god medicinsk etik och en förståelse för att patienter ofta söker för en upplevd ohälsa och inte alltid för en specifik sjukdom. Samtliga perspektiv behövs, men kan inte sällan vara påtagligt utmanande i den klinisk vardagen.

Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa läkare och sjuksköterskor en bra bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett tillämpbart och relevant beslutstöd för ett stort antal diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera. Materialet är sammanställt, under flera års tid, av ett stort antal läkarkollegor. PM Praktisk Medicin är ingen digital medicinsk lärobok utan ska mer ses som en ”Kom-Ihåg-Lista”; ett kompendium till snabb och relevant hjälp för oss i vården.

Tobias Perdahl, specialist internmedicin

Praktisk Medicin – 40 års klinisk erfarenhet

1976 skapade allmänläkaren Bertil Flöistrup boken PM Praktisk Medicin. Senare på 1990-talet tog allmänläkarna Mikael Sahlqvist, Lars-Olof Medin och Olle Lyngstam över och har uppdaterat och byggt på både boken och startat hemsidan PraktiskMedicin.se. Från 2017 har Add Health Media, en stark aktör inom hälsa och medicin, tagit över stafettpinnen för att fortsätta utveckla och uppdatera Praktisk Medicin.

Den snabba medicinska utvecklingen gör att behandlingsrekommendationer uppdateras allt oftare. Därför kan det inte garanteras att informationen vid varje givet tillfälle har uppdaterats. Vid val av läkemedel och dosering rekommenderas att man vid osäkerhet bekräftar detta via FASS.se. Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för skrivfel eller för de eventuella skador eller deras konsekvenser som uppstått till följd av här rekommenderad behandling.

Granskare och bearbetning av materialet till Praktisk Medicin, 2018/19:

Andningsvägarnas sjukdomar och Diabetes – Nina Pettersson Edéus, specialist internmedicin

Barnhälsovård och Barnens sjukdomar – Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomar

Mödrahälsovård, Barnens sjukdomar/Neuropsykiatriska tillstånd, Beroendetillstånd, Blodsjukdomar, Geriatriska sjukdomar, Gynekologiska sjukdomar, Idrottsmedicin, Psykiska symtom och sjukdomar, Smärta, Urinvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- och Halssjukdomar – Jessica Fryckstedt, specialist internmedicin

Endokrina sjukdomar, Hjärt- Kärlsjukdomar och Rörelseorganens sjukdomar – Anders Halvarsson, specialist allmänmedicin

Hud- och könssjukdomar – Johan Heilborn, specialist hud- och könssjukdomar

Mag- Tarmsjukdomar och Neurologiska sjukdomar – Mats Elm, specialist allmänmedicin

Ögonsjukdomar – Aron Kristiansson, specialist ögonsjukdomar

I tidigare års utgåvor har nedanstående författare resp faktagranskare medverkat:

Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg (utredning av bröstkörteltumörer)
Leg läk Eva Angesjö, Borås (hudsjukdomar)
Leg läk Philippe Bergstrand, Göteborg (vitamin D)
Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm, (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg läk Mats Börjesson, Göteborg (Idrottsmedicin)
Leg läk Anette Goffeng, Lerum (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås (psykiska symtom och sjukdomar).
Leg läk Sari Darborg, Göteborg (BVC, barnens sjukdomar),
Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg (vård i livets slutskede)
Leg ssk Marie Elm, Borås(inkontinenshjälpmedel, hemsjukvård)
Leg läk Mats Elm, Borås (mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, lag om vård av missbrukare, tandproblem, vårdintyg)
Leg läk Peter Fors, Alingsås (diabetes)
Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (kroniskt trötthetssyndrom)
Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (lymfödem, lipödem)
Leg läk Sten Landahl, Göteborg (geriatriska sjukdomar)
Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan (hyperhidros, generell svettning).
Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg (andningsvägarnas sjukdomar, beroendetillstånd, blodsjukdomar, elallergi, endokrina, sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, könssjukdomar, psykiska symtom och sjukdomar, smärta, öron-näs-halssjukdomar)
Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn (andningsvägarnas sjukdomar)
Leg läk Ralph Peeker, Göteborg (urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i manliga genitalia)
Leg läk Kristian Roos, Göteborg (ÖNH- sjukdomar)
Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg (hjärt-/kärlsjukdomar),
Leg läk Peter Währborg, Göteborg (stress, utmattningsreaktion, krisreaktion).

Även följande författare har medverkat i PM:

Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Barnmorska Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.

Heli Heino, Nordisk Designskola Borås, omslagsteckning 2017; www.heliheino.se Alf Svensson, Shihan Publikationer Göteborg, bildmaterial.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer inför kommande uppdateringar. Fungerande behandlingar lämpade att beskriva under ”Enligt egen erfarenhet” är välkomna!

Jessica Fryckstedt, specialist internmedicin
Medicinsk redaktör Praktisk Medicin
E-post: jessica.fryckstedt@addhealthmedia.com

Add Health Media AB

Etiska Regler – Vårdpersonal

Följande etiska regler gäller digital information på webbsidor som ägs av Add Health Media AB (AHM) och är riktade till vårdpersonal.

Webbsidans innehåll

Information på denna webbsida är framtagen för att stödja vårdpersonalen i sitt arbete att diagnostisera och behandla sin patient. Diagnosartiklarna och utbildningar ska vara underbyggda av vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Varje artikel/film ska ha datum när de senast blev uppdaterade. Det ska alltid gå att få kontakt med redaktionen för att kunna ställa frågor om något känns oklart kring innehållet.

Integritet

Information om besökaren som AHM tar del av, ska respekteras och följa de lagar och riktlinjer som gäller i landet.

Annonsering/finansiering

Det ska tydligt framgå vilka som stödjer denna webbsida finansiellt oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer. Annonsering ska framgå tydligt eller markeras tydligt. AHM förbehåller sig rätten att neka annonsering som bedöms oetiskt eller kan leda till skada. Exempel på dessa är tobaksvaror, alkohol, pornografi och preparat med ej godkända medicinska påståenden. AHM försöker i möjligaste mån identifiera läkemedelsreklam som inte följer läkemedelsverkets regler för reklam till vårdpersonal och informera annonsören om att deras annonser inte följer lagen.

Custom popup

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vi donerar 2 kr vid bröstcancer för varje ny prenumerant!

Nyhetsbrev

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Hur hanterar du äldre med torr hud?

Svara på 5 snabba frågor och se hur andra läkare gör.

Till enkät

Stäng

Lär dig mer om psoriasisartrit

Korta utbildningar inom specifika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala kurser kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Läs mer

Lär dig mer om pneumoni och lungfibros

Korta utbildningar inom specifika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala kurser kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

PneumoniLungfibros

Lär dig mer om förmaksflimmer

Korta utbildningar inom specifika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala kurser kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Läs mer

Testa dina kunskaper

Korta utbildningar inom olika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala utbildningar kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Testa här

Lär dig mer om osteoporos

Korta utbildningar inom specifika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala kurser kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Läs mer

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

Nyhetsbrev