Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

11 September, 2019

Antalet fall av harpest/tularemi har ökat under juli och augusti och förvänta...

Den 9 september hade 800 fall inrapporterats från Dalarna, Gävleborg och Norrland, vilket är betydligt fler än ett medelår. Tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos....

11 September, 2019

Nytt HPV-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet

Från och med 1 september 2019 vaccineras flickor med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina- , penis- och...

11 September, 2019

WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sek...

WHO lyfter fram betydelsen av att ha en nationell strategi för suicidprevention. Frekvensen suicid är högst i höginkomstländer 11,5/100 000 innevånare, men de flesta suiciden inträffar ...

11 September, 2019

Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att ångest och depression är överrepresenterat i den äldre befolkningen. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ånge...

11 September, 2019

Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i...

Center for Disease Control (CDC), Food and Drug Administration (FDA) tillsammans med lokala och federala hälsoorganisationer utreder 450 fall av lungsjukdom som identifierats i samband med an...

2 July, 2019

Förebyggande av demens –nya internationella riktlinjer från WHO maj 2019

50 miljoner människor i världen lever med demens, 10 miljoner insjuknar årligen, och demens utgör den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Inom den närmsta 30-årsperioden räknar ma...

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer