Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Antalet fall av harpest/tularemi har ökat under juli och augusti och förväntas öka ytterligare under september

11 September, 2019

Den 9 september hade 800 fall inrapporterats från Dalarna, Gävleborg och Norrland, vilket är betydligt fler än ett medelår.

Tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos. Bakterien Francicella Tulariensis finns framförallt hos smågnagare och sprids till människa genom bett av smittad mygga/insekt, direkt beröring med ett smittat djur, inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring eller intag av smittat vatten.

Efter två till tio dagar insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Efter direktkontakt uppstår ett sår och lokal adenopati. Vid luftburen smitta kan man insjukna i pneumoni. Sår i mun och svalg kan uppstå efter intag av smittat vatten.

Diagnos via serologi, PCR. Alternativt odling men då på säkerhetslaboratorium på grund av risk för laboratoriesmitta. Anmälningspliktig sjukdom. Behandlas med kinolon eller doxycyklin.

Viktigast är profylax genom att skydda sig mot myggbett med heltäckande kläder. Inte ta i döda gnagare utan handskar. Sopa eller dammsug inte i sommarstugor/uthus etc. utan munskydd. Torka med våt trasa.

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/augusti/okning-av-harpest-i-mellersta-och-norra-sverige/

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/harpest/

www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/tularemi-harpest/

 


Gå tillbaka

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer