Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akut lungsjukdom kopplat till användandet av e-cigaretter – 450 fall utreds i USA

11 September, 2019

Center for Disease Control (CDC), Food and Drug Administration (FDA) tillsammans med lokala och federala hälsoorganisationer utreder 450 fall av lungsjukdom som identifierats i samband med användandet av e-cigaretter. Fallen finns i 33 stater i USA fram till 6 september 2019 och fem dödsfall är registrerade hittills.

Kliniken är likartad och man arbetar med att ta fram en ”case definition”. Symtomen som patienterna har beskrivit är dels respiratoriska: hosta, dyspné, bröstsmärta, dels gastro-intestinala: illamående kräkningar, diarré, men även generella ospecifika symtom är beskrivna: trötthet, feber och viktnedgång. Tillståndet kan debutera akut inom några dagar eller över en längre tid och förbättras inte av antibiotika. Kortison har använts med framgång samt understödjande behandling som syrgas och assisterad ventilation.

Sjukdomens art är ännu inte klarlagd men man har inte hittat något infektiöst agens utan misstänker en kemisk exposition. Ingen specifik substans har identifierats, men cannabinoider har förekommit i många av fallen.

Under tiden undersökningen pågår rekommenderar man att allmänheten ska överväga att avstå från e-cigaretter.

Rekommendationer till allmänheten generellt angående användandet av e-cigaretter är:

Man avråder från att

  • Unga och gravida ska använda e-cigaretter
  • Påbörja e-cigaretter om man ej är rökare
  • Köpa produkterna ”på gatan”
  • Tillsätta andra substanser

Man rekommenderar att vuxna rökare som överväger att sluta röka ska använda ”evidence-based” metoder.

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911614?query=featured_home


Gå tillbaka

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer